O nás

Začiatky firmy CICERO, s.r.o. sa datujú k roku 1999, kedy vznikla ako spoločnosť s ručením obmedzeným zlúčením dvoch fyzických osôb a v tejto podobe funguje dodnes. CICERO, s.r.o. Vám ponúka široký sortiment polygrafických prác a služieb ako je hárková ofsetová tlač, kníhtlač, rozmnožovanie, väzba V1 a V2, perforovanie, bigovanie (ryhovanie), číslovanie, knihárske spracovanie a iné.
Vysoká odborná spôsobilosť, skúsenosť a prax garantuje dodržanie kvality a termínov vyhotovenia zákazky.
Snaha o zdokonaľovanie technického vybavenia priniesla svoje ovocie a CICERO s.r.o. spĺňa kritéria pre Vaše rozhodnutie spolupracovať s našou firmou k Vašej spokojnosti.
Firma poskytuje aj možnosť tlače v malých nákladoch.